- MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNICE


Francouzština123 je jediná plně interaktivní a multimediální online učebnice pro výuku francouzštiny. Výuka je přizpůsobena dovednostem jednotlivých uživatelů. Kurz má čtyři úrovně a je určen pro mládež a dospělé, kteří ještě ve francouzštině nedosáhli úrovně plynulé komunikace nebo si chtějí své komunikační schopnosti vylepšit.

 

MEZINÁRODNÍ JAZYK


Francouzština je mateřským jazykem více než 80 milionů lidí. Francouzsky hovoří 201 milionů lidí. 72 milionů lidí ji používá každodenně v Kanadě, JAR a bývalých francouzských koloniích. Francouzština byla až do konce 20. století po angličtině druhým nejstudovanějším cizím jazykem. Až do 70. let 20. století byla její znalost vnímána jako povinnost pro lidi s lepším vzděláním. Francouzština bývala populární v celé Evropě a Čechy nebyly žádnou výjimkou.
Nad čistotou francouzštiny bdí Francouzská Akademie. Hlídá, aby se do francouzštiny nedostaly amerikanismy. I proto Francouzi neříkají "computer" ale "ordinateur".

S NÁMI USPĚJETE!
DÍKY  :

  • Zvládnete všechny jazykové dovednosti: slovní zásobu, poslech, psaní, gramatiku a dokonce i výslovnost! Výuka Vás bude bavit!
  • Zárukou zábavy během kurzu jsou multimediální elementy: hry, HD filmy, písničky a fotolekce. 
  • Budete se učit s rodilými mluvčími, což znamená, že se naučíte mluvit s dokonalým přízvukem.
  • Budete pracovat individuálně - Vy určujete čas a monitorujete své pokroky. Učíte se kdykoliv a kdekoliv. Stačí přístup k internetu. 

NAUČÍME VÁS MYSLET FRANCOUZŠTINACelý kurz byl připraven na základě metody "123", kterou vytvořil mezinárodní tým odborníků: zkušených metodiků a rodilých mluvčích. Metoda "123" vytváří komunikační situace, během kterých se uživatel kurzu učí přirozeným způsobem mluvit a myslet německy.

Francouzština123 nabízí unikátní interaktivní modul kontroly výslovnosti. Uživatel kurzu má možnost si sám ověřit správnou výslovnost slov a frází pomocí algoritmu pro kontrolu výslovnosti. K obsluze systému postačí mikrofon a sluchátka. 

3 4 ÚROVNĚ, 240 HODIN VÝUKY
A 450 CVIČENÍ


Kurz Francouzština123 má 4 úrovně. Je vhodný pro začátečníky a středně pokročilé. Každá úroveň má 22 lekcí, které se dělí na mnoho multimediálnách elementů, např. dialogy, filmy, fotolekce, písničky. Dohromady má kurz 88 interaktivních cvičení, což ve výsledku znamená 320 hodin výuky! Systém prověřuje správné provedení úkolů, které vedou k rozvoji jazykových znalostí v oblasti gramatiky, slovní zásoby, poslechu, psaní a dokonce i výslovnosti.

 

CO POTŘEBUJETE, ABYSTE MOHLI ZAČÍT S KURZEM?


přístup k internetu, sluchátka, mikrofon, motivaci k učení
  • přístup k internetu,
  • sluchátka,
  • mikrofon,
  • motivaci k učení.

ZA VAŠE POKROKY OBDRŽÍTE CERTIFIKÁT


Navíc, Francouzština123 umožňuje průběžně sledovat vaše pokroky a v případě správného provedení více jak 80% cvičení obdržíte certifikát o dosažení určité jazykové úrovně podle stupnice Evropské rady.